Trainingsaanbod jeugd

Trainingsaanbod jeugd

OnderĀ 'trainingsrooster en -locaties' heb je al meer informatie kunnen lezen over het totale trainingsaanbod en de trainingslocaties. Deze pagina gaat verder in op wat een trainingsgroep nu precies inhoudt, voor de jeugd. We onderscheiden daarbij pupillen (6 tot ongeveer 11 jaar) en junioren (12 tot ongeveer 19 jaar).

Pupillen

Atletiektraining kan beginnen vanaf ongeveer 6 jaar. Wij geven onze jeugd de mogelijkheid om samen met leeftijdsgenoten lekker te bewegen en plezier te hebben. Wij besteden zowel aandacht aan de drie kernwoorden van de atletiek: lopen, springen en werpen als de vier kernwoorden waar een kind behoefte aan heeft: spelen, leren, presteren en erkenning.

Bij pupillen werken wij in spelvorm met veel variatie en estafettevormen. Verder is het belangrijk dat alle kinderen uitzicht hebben op succes, wat uitdrukkelijk niet gelijk staat aan prestaties. Wij stimuleren dat kinderen meedoen met wedstrijden, waarbij het belangrijk is dat kinderen met hun eigen mogelijkheden hun best doen en proberen zichzelf te verbeteren. Het ondersteunen van clubgenootjes is daarbij minstens zo belangrijk als het zelf goed presteren.

Junioren

Ook bij de jongste juniorengroepen trainen we in principe alle atletiekonderdelen, volgens een roulerend schema. Per training worden vaak twee onderdelen getraind. Vanaf B-junioren (circa 16-17 jaar) kan er meer worden gespecialiseerd in een of enkele onderdelen.

Alle junioren kunnen naast de twee baantrainingen op zaterdag een bostraining volgen. Vanaf de C-junioren kan er ook een derde keer op de baan worden getraind.

Bij de junioren gaan technische aspecten een veel belangrijker rol spelen, waardoor er vaak in kleinere groepen wordt getraind. Talentvolle junioren kunnen op basis van prestaties bij wedstrijden worden uitgenodigd om deel te nemen aan specialistische trainingen (regiotrainingen of nationale talenten), georganiseerd door de Atletiekunie.

Junioren D/C

In deze leeftijdsgroep werken we bewust met de wetenschap dat de atleet iets wil leren en presteren op sportgebied. Hier leggen atleet en trainer de basis voor zelfstandig, ontspannen en plezierig trainen. Op deze leeftijd leren we de basistechnieken gecontroleerd aan. De trainers brengen de oefenstof met veel herhalen, inslijpen en met veel variatie en speels gemak bij. Essentieel zijn persoonlijke adviezen en open gesprekken. Onze trainers voelen deze leeftijdsgroepen goed aan en beschikken over voldoende technische bagage.

Junioren B/A

Bij deze groep is een sociaal-prestatieve benadering belangrijk, waarbij we rekening houden met jouw stijl. Het onderhouden van sociale contacten krijgt voldoende aandacht. Ook prestaties zijn uiteraard belangrijk, maar de sociale randvoorwaarden zijn hiervoor belangrijk. Je leert zelf verantwoordelijkheid te durven nemen voor je lichaam. De trainers begeleiden je op verantwoorde wijze.

 

Jeugdnieuws