Veiligheid

Veiligheidsplan en andere regels

Baanregels

Voor gebruik van de atletiekbaan gelden regels. Wij hebben deze baanregels in overleg met de Bongerd en met w.a.v. Tartlétos opgesteld. Palleten horen de regels te respecteren. Wijs ook anderen op de regels. Deze zijn nodig voor de bevordering van sociale en fysieke veiligheid. Bij herhaaldelijk overtreden neemt het bestuur maatregelen. De regels zijn als volgt:

Algemeen
 • Respecteer de eigendommen van de Bongerd, a.v. Pallas ’67 en w.a.v. Tartlétos. Meld het als zaken kapot zijn, zeker als het onveilig is.
 • Houd ook rekening met anderen: maak gebruik van de toiletten in de Bongerd of het clubhuis (wildplassen verboden), vermijd rochelen en spugen op de baan of het veld en rook niet langs de baan.
 • Atleten die buiten de trainingstijden gebruik willen maken van baan of veld, moeten zich melden bij de receptie van De Bongerd. Gebruik van baan of veld is alleen mogelijk als daar geen andere activiteiten plaatsvinden of daarover positieve afstemming is geweest.
 • Het is de bedoeling dat je meetraint met jouw trainer tijdens de verenigingstrainingstijden van a.v. Pallas ’67 en/of w.a.v. Tartlétos. Vermijd het trainen buiten trainingstijden van jouw groep. ‘Wildlopers, -springers of -werpers’ dragen bij aan de sociale- en fysieke onveiligheid van de dan trainende groepen.
 • Let te allen tijde op de veiligheid: vermijd het doorkruisen van andere groepen, kijk om je heen bij oversteken van baan en veld (let op die sprinters en werpers, het kan hard en ver gaan). Als je sterk snelheid moet minderen in je baan, kijk goed uit en stap eventueel uit naar het veld of naar een andere baan.
Gebruik rondebaan
 • Gebruik banen:
  Baan 1 en 2: Loopprogramma’s lange afstand en sprint. Iedereen, ongeacht snelheid, mag lopen in baan 1. Baan 2 vrijhouden voor inhalen. Alleen naast elkaar lopen bij inhalen. N.B. Bij extreme drukte en gevaarlijke snelheidsverschillen tussen groepen kunnen trainers onderling afspraken maken over het gebruik van de banen.
  Baan 3 en 4: Intervalpauzes, seriepauzes, et cetera. Eventueel in- en uitlopen tijdens momenten dat veld en baan 1 en 2 in gebruik zijn.
  Baan 5 en 6: Loopscholing, sprint, horden, oefeningen, et cetera.
 • Loopscholing en korte sprint-/hordenoefeningen zijn bij uitzondering ‘met de klok mee’ toegestaan (op buitenste banen). Verder uitsluitend ‘tegen de klok in’ op de rondebaan lopen.
 • Tijdens de atletiektrainingen hebben rondebaangebruikers altijd voorrang boven de mensen die de baan kruisen.
Gebruik veld
 • Werpnummers hebben voorrang bij het gebruik van het middenveld. Gebruik door andere atleten alleen in overleg met de werptrainer.
 • Inlopen en uitlopen zo veel mogelijk op het gras (mits geen werpers actief zijn).
 • Putten in het veld na kogelslingeren zoveel mogelijk opvullen met spitvork of opvullen met zand.
Gebruik (pols)hoogspring-, zand- en kogelbakken
 • (Pols)hoogspringmatten na gebruik afdekken met hoes. Huisjes terugschuiven.
 • Zand, na gebruik zandbakken, zoveel mogelijk terugvegen. Zeilen terug leggen.
 • Sectoren kogelstoten egaliseren.
Regels voor trainingen van de baan af of bostrainingen

Het veiligheidsplan geeft ook regels voor trainers voor trainingen van de baan af of bostraining. De belangrijkste waar jij ook van op de hoogte moet zijn, zijn:

 • Houd je aan de verkeersregels. Vermijd overlast en wees beleefd en vriendelijk naar overige verkeersdeelnemers.
 • De trainer heeft ten alle tijde een werkende, mobiele telefoon bij zich.
 • Tijdens het lopen in een groep, loopt niemand alleen.
 • Wanneer er iemand onverhoopt geblesseerd raakt tijdens de training of onwel wordt, zorgt de trainer voor hulp. De trainer geeft de groep nadere instructie en/of wijst een vervanger aan.
 • De trainer bepaalt waar op de weg wordt gelopen. Op de openbare weg (wanneer er geen fiets- of wandelpad aanwezig is) wordt links gelopen en op fietspaden rechts.
 • Alle deelnemers zorgen zelf in het donkere jaargetijde voor voldoende zichtbaarheid (voldoende reflecterend materiaal, loophesje en/of verlichting). Dit ter beoordeling van de trainer.
 • Wanneer sprake is van gevaar door agressiviteit van honden is het belangrijk om rustig te blijven en honden te negeren. Eventuele beten moeten worden behandeld bij de huisarts. Afhankelijk van de ernst van de situatie, wordt schriftelijk melding gemaakt bij eigenaar, politie en verzekering.
 • Wees attent op teken. Zie infoblad hieronder.
Vertrouwenscontactpersoon

Een veilig klimaat vinden we belangrijk. Het kan zijn dat je jezelf in bepaalde situaties niet prettig voelt, neem dan contact op met Floor Bakker, vertrouwenspersoon (at) pallas67.nl.

Extra info teken
flyer-tekenencefalitis