Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving ingegaan, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft een aantal doelen: transparantie, doelbeperking, gegevensbeperking, juistheid, bewaarbeperking, verantwoording, integriteit en vertrouwelijkheid.

In deze privacyverklaring is te vinden hoe Pallas '67 hier mee omgaat.