Ereleden en leden van verdienste

Erkenningen van AV Pallas '67

Erelid

Achternaam Voornaam Erelid sinds
Bosman Anton 1981 †
van Dreven Gerrit 1981 †
Groenewegen Willem 1981
van Schaik Jan 1981
Altmann Henk 2019 †
Crum Ate 2019 †
Sieders Frederike 2021 †
Adamse Paulien 2022
Schots Arjen 2022

Lid van Verdienste

Bij het 50-jarige jubileum in 2017 is Pallas ’67 begonnen om naast het Erelidmaatschap ook de erkenning als Lid van Verdienste voor de vereniging in te stellen.

Achternaam Voornaam LvV sinds
Adamse Paulien 2017
Altmann Henk 2017 †
Arendse Henk 2017
Baatsen Marcel 2017
Begemann Christiaan 2019
Bekkum, van Petra 2017
Beukeboom Remco 2019
Beukers Patrick 2022
Bogers Marion 2024
Broekmeyer Mirjam 2021
Brouwer Nienke 2017
Buuren, van Michael 2017
Crum Ate 2017 †
Cuppen Arie 2023
Kadia Diédhiou 2021
Donk, van der Ad 2017 †
Groendijk Rob 2017
Groendijk-Wilders Nynke 2017
Groot-Pennekamp Caroline 2017
Haer, de Lydia 2017
Haver Ruud 2017
Heide, van der Bas 2017
Heije Kees 2024
Hek, van der Jan Willem 2017
Hoek Gerard 2017
Hoevers Rik 2017
Hofstad Egon 2023
Hoogstra Klaske 2017
Holshuijsen Janine 2021
Hulten, van Neeltje 2022
Immerzeel Jaap 2017
Immerzeel-Spaarman Marja 2017
Jansen-Bouma Gretha 2019
Janssen Frans 2017
Joling Piet 2024
Jullens Rudie 2017
Kas Henk 2019
Kleinrensink Gerrit 2017
Kostense Piet 2017
Kraakman Arnold 2017
Mars Jan 2017
Menken Martijn 2024
Merle, van Maruschka 2024
Oers, van Toos 2017
Ooijen, van Johan 2017
Oude Voshaar Els 2017 (tevens Waarderingsspeld Atletiekunie, 2013)
Pastoors Arnold 2017
Pastoors Joke 2017 †
Schots Arjen 2017
Soepboer Welmoed 2017
Stuyt Jos 2023
Verhaar Marjan 2017
Volker Dine 2017
Wilmink Hans 2017
Wit, de Jos 2017
Wolsink Henny 2024
Zee, van der Marina 2017
Zeinstra Jeroen 2019

Reglement Toekenning Onderscheidingen

AV Pallas '67 kan haar waardering voor de verdiensten van leden op twee manieren officieel uitdrukken:

 1. Benoeming tot Lid van Verdienste;
 2. Benoeming tot Erelid (dit wordt op een later moment ingevuld)

Ad. 1. Met de benoeming tot Lid van Verdienste drukken de leden van AV Pallas '67 hun waardering uit voor een verenigingslid dat belangeloos, jarenlang uitzonderlijke werkzaamheden heeft verricht en/of tijd heeft geïnvesteerd voor het functioneren van AV Pallas '67.

Voordracht

Een voordracht voor het toekennen van een onderscheiding aan een lid van AV Pallas '67 kan worden gedaan door:

 • Eén of meerdere leden van AV Pallas '67, mits zij of hij niet zichzelf kandideert;
 • Eén van de commissies van AV Pallas '67;
 • Het bestuur.

Een voordracht dient schriftelijk te worden gericht aan de secretaris van het bestuur. De voordracht dient gemotiveerd te zijn. De secretaris stuurt de voordracht door naar de Adviescommissie Onderscheidingen. Deze toetst de voordracht aan de criteria en stuurt het voorstel door naar het bestuur met argumentatie voor goed- of afkeuring. Indien de adviescommissie en het bestuur het voorstel afwijzen, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen voor afwijzing.

Toetsingscriteria

Lid van Verdienste

De volgende toetsingscriteria gelden als richtlijn voor het in aanmerking komen voor de benoeming tot Lid van Verdienste:

 • de kandidaat is lid van AV Pallas '67 en
 • de kandidaat heeft lang (in totaal minstens gedurende 10 jaar) veel werkzaamheden voor de vereniging verricht door:
  • de organisatie van wedstrijden en/of
  • het onderhoud aan eigendommen van AV Pallas ‘67, zoals het clubhuis en wedstrijdmaterialen, en/of
  • het vervullen van kadertaken in commissies of bestuur en/of
  • het verzorgen van atletiek- en/of loopsport trainingen en/of
  • het overdragen van kennis aan andere trainers of begeleiden van trainers in opleiding en/of
  • overige uitzonderlijke activiteiten (de Adviescommissie Onderscheidingen kan hiervoor besluiten om een termijn korter dan 10 jaar te hanteren)

Uitreiking

De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats op een door het bestuur daartoe aangewezen gelegenheid. De voorzitter van AV Pallas '67, of diens vervanger, reikt de onderscheiding uit. Bij de toekenning van het Lidmaatschap van Verdienste staan de verdiensten voor de vereniging van de desbetreffende kandidaat op een begeleidende oorkonde opgesomd.