Pallas leden geven de voorkeur aan publieke foto’s

De ledenpeiling met de vraag of fotoalbums op het publieke deel of het besloten deel van de website van Pallas ’67 moeten worden geplaatst resulteerde in 46 leden die voor de publieke optie kozen versus 4 leden die voor het besloten deel kozen. Dat is een duidelijke uitslag.

Hiermee kan Pallas ’67 zich op een lijn stellen met atletiek.nu en de BVC organisatie die in de tussentijd ook besloten hebben dat inschrijving impliceert dat er toestemming wordt gegeven om foto’s openbaar te maken. Dit is relevant omdat deze twee organisaties de meerderheid van de inschrijvingen regelt voor evenementen waar Pallas leden bij betrokken zijn. Blijven over de evenementen die volledig via de Pallas organisatie lopen. Hiervoor gaat vanaf nu het volgende gelden: 1) Foto’s van door Pallas georganiseerde wedstrijden worden op het publiek deel van de website geplaatst. Dit betreft op dit moment alleen de scholierenloop. Er zal op worden gelet dat ongepaste foto’s niet geplaatst worden. Als er bezwaren zijn tegen specifieke foto’s kunnen deze achteraf kenbaar worden gemaakt. We zullen ruimhartig met de bezwaren omgaan. 2) Foto’s van andere door Pallas georganiseerde evenementen worden op het besloten deel geplaatst. Dit betreft de clubdag, trainingen, etc. Het privacy-reglement zal wat dit betreft worden aangepast.