AVG

Pallas ’67 en de AVG

Net als bij veel andere verenigingen, organisaties en bedrijven wordt er ook bij Pallas ’67 hard gewerkt aan de invoering van de AVG.

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze nieuwe wet gaat in op 25 mei a.s. Volgens deze wet krijgen onze leden meer privacyrechten en heeft de vereniging Pallas ’67 meer plichten.

Eén van die plichten is het opstellen en openbaar maken van een privacyverklaring. Hierin moet duidelijk gemaakt worden hoe we binnen Pallas ’67 omgaan met de persoonsgegevens van leden en hoe we die nieuwe rechten van leden vormgeven. De AVG-commissie (Henk Arendse, Henk Altmann, Jos Naber en Hans Wilmink) werkt er hard aan.

Vervolgens zullen er waarschijnlijk aanpassingen gemaakt moeten worden in de werking van de website en of in de werkwijze van commissies.

De uitdaging is om een balans te vinden, tussen de privacyrechten van de leden enerzijds en de hoeveelheid werk die nodig is om die privacy te waarborgen anderzijds. Tenslotte zijn wij een sportvereniging en geen administratieve dienstverlener.

Wordt vervolgd.