De nieuwe voorzitter

Op de algemene ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van Paulien Adamse in de   voorzittersrol.

Zij geeft na vele jaren Pallasvoorzitterschap nu het stokje over aan Anne Elings. Paulien, bedankt voor al je inzet en bij deze

wensen we Anne veel sterkte in zijn nieuwe functie.

Afscheid van Paulien Adamse in het clubhuis.