Wie wil meehelpen om lopers uit heel Nederland te ontvangen in Wageningen?

Ook dit jaar zal op zaterdag 4 mei ’s avonds het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen verspreid worden over heel Nederland. Meer dan 100 loopgroepen zullen het bevrijdingsvuur ontvangen en in estafette naar hun woonplaats brengen, zodat het daar op 5 mei kan branden. Pallas ’67 verzorgt al jaren de logistieke ondersteuning van deze avond, als ontvangende atletiekvereniging. Maar dat kan natuurlijk alleen met jullie hulp.

Dit jaar is de route in de stad veranderd. De lopers lopen in omgekeerde richting. Ze stellen zich op in de Bergstraat en lopen dan via het 5 mei plein in de richting van de Generaal Foulkesweg. De lopers verzamelen daarvoor bij het hoofdpodium op Duivendaal en worden daarna opgesteld op de Bergstraat.

Net als andere jaren zoeken we vrijwilligers voor de ontvangst van de ruim 1500 lopers bij het hoofdpodium (registratie ter plekke, parkeerwacht, uitdelen van groepsborden, op volgorde plaatsen van de groepen). Zouden jullie willen komen helpen? Met de feedback van afgelopen jaar is het draaiboek aangepast om de avond nog beter te laten verlopen.

We verwachten weer een mooi evenement met loopgroepen uit heel Nederland en horen graag of jullie die avond mee willen helpen!

Stuur een mail naar bevrijdingsvuur@pallas67.nl. Of spreek Floren, Bart of Jacobijn aan op een training.