Belangstelling voor bergtrailrunning?

Belangstelling voor bergtrailrunning?

Afgelopen jaar (2023) bleek er onder Palleten behoefte te zijn aan specifiek trailtraining voor wedstrijden met veel hoogtemeters. Bijvoorbeeld voor wedstrijden in de Ardennen of in de bergen, zoals de Jungfrau-marathon of de Cappadocië-trail. Sommige trainingsgroepen doen wel af en toe heuveltraining, maar het blijft incidenteel en vooral gericht op lopers uit de eigen groep.

Er is nu een plan van enkele Pallaslooptrainers om in 2024 een trainingscursus van ongeveer 10 weken aan te bieden, die specifiek is gericht op bergtrails van minimaal 20 km. De cursus zou dan in maart 2024 kunnen beginnen en loopt door tot ongeveer begin juni. Maar de cursus wordt alleen georganiseerd bij voldoende belangstelling. De geplande cursus begint met een clinic met veel aandacht voor de techniek van het lopen in de bergen. Vervolgens wordt er op negen zaterdagochtenden specifieke heuveltraining gegeven. Als je mee wil doen, wordt er van je verwacht dat je minstens drie keer per maand bij deze trainingen aanwezig bent. Op andere dagen van de week train je gewoon bij je eigen trainingsgroep. De cursus wordt alleen gehouden voor Palleten en er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Om de belangstelling voor deze trainingscursus te peilen, is er een vragenlijst opgesteld die te vinden is op de Pallaswebsite na inloggen. Heb je belangstelling, vul deze vragenlijst dan a.u.b. in, uiterlijk zaterdag 10 februari 2024. Het invullen van deze vragenlijst is geen aanmelding en verplicht je tot niets. Als de cursus doorgaat, dan volgt later een bericht over de aanmelding.