Leden voor Soccie gezocht

Leden voor Soccie gezocht

De (twee) leden van de sociale activiteiten commissie, Christy en Jacobijn, gaan er mee stoppen. Na diverse jaren van activiteiten organiseren en ondersteunen willen ze graag worden opgevolgd! De belangrijkste taken zijn het organiseren van de nieuwjaarsborrel (samen met het bestuur), de verjaardag, de zomerBBQ (of iets dergelijks) en de clubdag (samen met de WOC). Verder worden ze soms ingeschakeld bij andere activiteiten. En natuurlijk kan de commissie ook zelf activiteiten verzinnen. Ad hoc worden er altijd extra mensen ingeschakeld om te helpen, maar er zijn toch minimaal twee mensen nodig voor de coördinatie. Wie nemen deze taak over? Graag contact opnemen met de  vrijwilligerscoördinator.