Nieuwe penningmeester gezocht

Nieuwe penningmeester gezocht

Vóór de ALV in april 2023 wil de huidige penningmeester, Derk Jan van Duren, graag een opvolger inwerken. Hij heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en stelt zich niet weer kandidaat. Het zou goed zijn als de potentiële nieuwe kandidaat al in december 2022 meekijkt bij de jaarafsluiting. Er wordt dan intensief samengewerkt met de Ledenadministratie_commissie. Neem contact op met de vrijwillligerscoördinator  <vrijwilligerscoordinator(at)pallas67.nl> of rechtstreeks met de penningmeester <penningmeester(at)pallas67.nl>.

 

Kijk ook hier voor meer informatie