Paulien Adamse en Arjen Schots benoemd tot Erelid

Op woensdag 13 april zijn tijdens de ALV Paulien Adamse en Arjen Schots benoemd tot Erelid van AV Pallas ’67.  Lees verder..

 

De inzet van Paulien voor Pallas is grenzeloos, toch heeft de voorzitter tijdens de ALV getracht zoveel mogelijk te benoemen. Paulien voorzitter geweest van Pallas van 2009 tot en met 2018 en voorzitter van Stichting Pallas Clubhuis Wageningen.

Ze is vrijwilligerscoördinator sinds 2020, lid van de sponsorcommissie, bestuurslid van de Sportraad, pupillentrainer, begeleider van pupillenkampen en – wedstrijden, jurylid en ze geeft clinics aan derden en was coördinator clubhuis bouwteam.

 

De voorzitter wil benadrukken dat zonder de inzet van Paulien Pallas ’67 nu geen eigen clubhuis had gehad, en daarvoor is de vereniging haar zeer erkentelijk. Ze is hier de drijvende kracht geweest.

 

Arjen organiseerde het NK-cross in 2007, dat ook het jaar is van de totstandkoming van de kunststofbaan. Zelfs voor 2007 was Arjen al actief in de organisatie Dorschkamploop 2006-2009. Sinds het jaar 2009 is hij tevens wedstrijdsecretaris-thuis en doet hij baan- en wedstrijdorganisatie, waarmee hij medeverantwoordelijk is voor het merendeel van de door Pallas ’67 georganiseerde wedstrijden op en buiten de baan.

 

Natuurlijk is hij ook actief en bekend in de jongste gelederen van Pallas ’67 als jeugdtrainer, voorheen als begeleider pupillen- en juniorenkampen, begeleider wedstrijden jeugd en NK’s jeugd, wedstrijdleider en opleiding wedstrijdkader. Daarbuiten is hij regiocoördinator voor de Atletiekunie, neemt zitting in de organisatie Papendalcross en organisatie jeugdindoor in (voorheen) Wageningen en Apeldoorn.

 

De lijst is vast niet uitputtend. Ook op andere vlakken speelde Arjen Schots een centrale, verbindende rol. Volgens de voorzitter heeft Pallas ’67 zich als gevolg van de inzet van Arjen Schots op een hoger plan kunnen begeven.