ALV 2021

Op de digitale ledenvergadering van woensdag 21 april zijn een aantal belangrijke beslissingen genomen. Om te beginnen zijn het financiële jaarverslag van 2020 en de begroting van 2021 goedgekeurd, en is er kennis genomen van de jaarverslagen van de diverse commissies.

Verder is het beleidsplan 2021-2025 goedgekeurd en is er besloten om de WAK als papieren uitgave vorm te geven. Dit wil niet zeggen dat er geen digitale communicatie zal zijn; net als nu zal er bijvoorbeeld een nieuwsbrief blijven. Er zal een groepje leden worden gevormd die de plannen samen met Tartlétos verder zal uitwerken. Op deze plek vragen we de inbreng van leden die hierin zijn geïnteresseerd.

De huidige PR commissie heeft dringend versterking nodig.

Verder zijn Janine van Hofweegen-Holshuijsen, Mirjam Broekmeyer en Kadia Diédiou benoemd als lid van verdienste voor hun jarenlange inzet voor onze vereniging. Van harte gefeliciteerd!