Ledenvergadering op 21 april

Op woensdag 21 houden houden we onze ledenvergadering. Het zal deze keer waarschijnlijk digitaal gaan, tenzij de versoepelingen onverwacht snel gaan. Belangrijke agendapunten zijn:
1) De termijn van de voorzitter zit er op. En al stelt Anne zich herkiesbaar, ook andere leden worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Laat dit weten aan Dorothé ().
2) De toekomst van de WAK. We willen van de leden een besluit of men de voorkeur geeft aan een papieren versie van de WAK, of dat men een bepaalde vorm van digitale nieuwsvoorziening wil.
3) Het 2021-2025 beleidsplan. We zullen een ontwerpversie een dezer dagen op de website zetten om alvast commentaar binnen te krijgen dat voor de ledenvergadering kan worden verwerkt. Op de ledenvergadering worden vervolgens hoofdlijnen besproken.
4) Daarnaast zullen de gebruikelijke jaarverslagen en de begroting aan bod komen.
Meer informatie volgt binnenkort.