Nieuwe vrijwilligerscoördinator!

Pallas ’67 heeft een grote groep vrijwilligers die de vereniging draaiende houden. Het is belangrijk dat er steeds nieuwe vrijwilligers enthousiast worden gemaakt om een rol op zich te nemen. Hierbij is een vrijwilligerscoördinator onontbeerlijk. Paulien Adamse zal deze functie op zich nemen. Ze kent de vereniging goed en heeft als lid van de ondersteuningsgroep ledenadministratie goed zicht op het ledenbestand.
Ze zal in samenwerking met het bestuur en commissies een vrijwilligersbeleid formuleren. Naar verwachting leidt dit tot een goede bemensing van vacatures en tijdige overdracht van functies. Zij zal een registratiesysteem opstellen, op de hoogte blijven van de interesses van nieuwe en bestaande leden en vrijblijvend spreken met potentiële kandidaten. Het bestuur is blij dat Paulien deze taak op zich wil nemen en verwacht hiermee een impuls aan aan het vrijwilligersbestand te kunnen geven.