Protocol training volwassenen

De training voor volwassen is op 11 mei gestart. Op 1 juni is het protocol licht aangepast, er is geen sprake meer dat het dragen van Pallaskleding tijdens de training verplicht is. Bovendien is er, na afstemming met de trainer, weer plaats voor introducees.

Voor het volgen van deze trainingen het volgende protocol van toepassing.

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was voorafgaand aan je training thuis je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.
 • De trainer zal een atleet naar huis sturen bij vertonen van verschijnselen van verkoudheid, hoesten of bij het negeren van waarschuwing voor 1,5 meter afstand.
 • Heb je last van hooikoortsklachten dan mag je in principe trainen. Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen blijf je thuis .
 • Meld wel vooraf aan de trainer als je last hebt van hooikoorts. De trainer kan je naar huis sturen als je symptomen laat zich als hierboven genoemd.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet en kom in sporttenue.
 • Ga bij aankomst baan direct naar de verzamelplaats voor jouw groep en houd daarbij de 1,5 m afstand in acht.
 • Het is verplicht om een identiteitsbewijs bij je te hebben. Dat mag een kopie zijn of een foto op jouw mobiel.
 • Zet je fiets neer op de Bongerd (bij fietsenhok, fietsenrekken aldaar), tenzij anders aangegeven bij verzamelplaats in de tabel hieronder. Dit geldt ook voor trainers.
 • Houd tijdens de training steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Omkleden op de Bongerd of in clubgebouw is niet mogelijk. Clubgebouw is gesloten.
 • Na afloop ga je direct naar huis en was je handen grondig.
 • Atleten hebben geen toegang tot het werfgebouw

 

Overzicht Trainingsgroepen en verzamelplaatsen