Hervatting trainingen voor pupillen en junioren op zaterdag 2 mei

Na raadpleging van het advies van de Atletiekunie, in overleg met de gemeente Wageningen en de coördinatoren voor jeugd- en pupillentrainers, heeft het bestuur het volgende besloten:

 1. Met ingang van zaterdag 2 mei starten de Pallastrainingen voor pupillen en voor junioren. De baantrainingen voor pupillen en junioren beginnen op 4 mei.
 2. Voor junioren geldt dat zij tijdens de training 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 3. De voorschriften voor trainingen voor volwassenen blijven nog van kracht: in groepsverband trainen mag niet, conform het advies van RIVM.

Ook is voor het volgen van trainingen het navolgende protocol van toepassing.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten, totdat iedereen weer volledig hersteld is. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Was voorafgaand aan je training thuis je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.
 • De trainer zal een atleet naar huis sturen bij vertonen van verschijnselen van verkoudheid, hoesten of bij het negeren van waarschuwing voor 1,5 meter afstand bij junioren.
Maatregelen voor atleten:
 • Meld je op de trainingsdag voor 12 uur aan via de appgroep, zodat de trainers rekening kunnen houden met de toestroom. Dit is verplicht. Als je last hebt van hooikoortsklachten, dan meld je dit bij de aanmelding. Dit is nodig, zodat de trainers hier rekening mee kunnen houden en de pupil/junior niet naar huis wordt gestuurd vanwege zijn/haar hooikoortsklachten. Bij twijfel of het meer kan zijn dan hooikoortsklachten, dan blijf je thuis.
 • Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
 • Reis alleen, of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
 • Parkeer de fiets voor de sporthal van de Bongerd.
 • Kom in sportkleding met jouw Pallasshirt/jack/singlet naar de club. Het dragen van het Pallasshirt/jack/singlet is verplicht tijdens de training vanwege herkenbaarheid voor de handhavers van de gemeente. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.
 • Voor junioren ouder dan 14 jaar is het verplicht om jouw identificatiebewijs of een kopie daarvan mee te nemen naar de training.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
 • Houd 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers. Atleten tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Gebruik tijdens de training steeds hetzelfde object (speer, discus, kogel….).
 • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
 • Verlaat direct na de training de accommodatie.
Maatregelen voor ouders/verzorgers:
 • Meld jouw kinderen top de trainingsdag voor 12 uur aan via de appgroep, zodat de trainers rekening kunnen houden met de toestroom. Als jouw kind last heeft van hooikoortsklachten dan meld je dit bij de aanmelding. Dit is nodig, zodat de trainers hier rekening mee kunnen houden en de pupil/junior niet naar huis wordt gestuurd vanwege zijn/haar hooikoortsklachten. Bij twijfel of het meer kan zijn dan hooikoortsklachten, dan blijft jouw kind thuis.
 • Breng jouw eigen kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor je kind(eren) gepland staat.
 • Reis alleen met je eigen kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Breng jouw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club.
 • Zorg dat jouw kind(eren)  in sportkleding met Pallasshirt/jack/singlet naar de club komen. Het dragen van het Pallasshirt/jack/singlet is verplicht tijdens de training vanwege herkenbaarheid voor de handhavers van de gemeente. De kleedkamers zijn gesloten. Douchen op de accommodatie is niet mogelijk.
 • Als ouder heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
 • Haal direct na de training jouw kinderen op van de accommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Zaterdagtraining voor pupillen en D-junioren < 13 jaar
 • Voor de zaterdagtraining gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de maandag- en woensdagtraining van de pupillen.
 • Ook voor de zaterdagtraining geldt een aanmeldplicht voor de pupillen en D-junioren < 13 jaar. Aanmelden op vrijdag voor 18 uur via de appgroep.
 • De pupil en D-junior < 13 jaar is verplicht om een herkenbaar Pallasshirt/jack/jas/singlet te dragen. Zo kan de handhaving zien dat er sprake is van een georganiseerde training.
 • Er gaan maximaal 4 (assistent)trainers het bos in, zij dragen ook een herkenbaar Pallasjack/jas/shirt/singlet/loophesje.
 • Er lopen geen ouders mee.
 • Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar en de meelopende atleten.
 • Er kunnen maximaal 24 pupillen en D-junioren (< 13 jaar) mee.
Zaterdagtraining voor D-junioren > 13 jaar en CBA junioren
 • Voor de zaterdagtraining gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de maandag- en woensdagtraining.
 • Verzamelen in de Arboretum, bij het gebouw waar ook de scholierencross is.
 • Ook voor de zaterdagtraining geldt een aanmeldplicht
 • Er gaan maximaal 2 (assistent)trainers het bos in, zij dragen ook een herkenbaar Pallasjack/jas/shirt/singlet/loophesje.
 • Er lopen geen ouders mee.
 • Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar en de meelopende atleten.
 • Er kunnen maximaal 14 junioren mee.