Belangrijkste stukken voor de ALV 2020

Ook al kunnen wij nog niet melden wanneer en op welke wijze de algemene ledenvergadering 2020 gaat plaatsvinden, vinden jullie op de website alvast de belangrijkste stukken aan voor deze vergadering.

De stukken staan op de besloten ledenpagina. Het gaat om de volgende stukken in de map ALV:

  • Intro toezending stukken ALV 2020.docx
  • Notulen-ALV-20190416-concept.pdf
  • Concept notulen ALV_12jan2020.pdf
  • Reactie bestuur bij notulen ALV 2020.pdf
  • Map terugblikken 2019 tbv LV 2020.pdf
  • Financieel verslag 2019 inclusief jaarrekening en begroting 2020.pdf
  • Vernieuwing Ledenadministratie Pallas67.pdf

Bij de stukken zit geen agenda, maar die ontvangen jullie tegelijk met de uitnodiging  voor de definitieve vergadering waarop ook besluiten genomen gaan worden.

Wij vertrouwen erop dat wij jullie op deze wijze alvast een zo goed mogelijke terugblik geven op wat er in 2019 is gebeurd. De stukken geven ook, waar nodig en mogelijk, een vooruitblik op zaken die nu al in gang gezet zijn, omdat dat nodig is voor het waarborgen van de continuïteit binnen de vereniging. Het bestuur verwijst hiervoor expliciet naar de overstap voor leden- en financiële administratie naar AllUnited. In feite gebeurt dat pas in 2021, maar de implementatie moet zorgvuldig gebeuren en daarom heeft het bestuur besloten de voorbereidingen dit jaar al in gang te zetten.

Wie nu al vragen heeft, kan die per mail stellen via info@pallas67.nl of direct aan de voorzitter voorzitter@pallas67.nl.

We hopen zo snel mogelijk de datum voor de ledenvergadering vast te stellen, maar voor nu alvast veel leesplezier en schroom niet vragen die je nu al hebt, per mail te stellen.

 

Namens het bestuur

Dorothé Wijnen, secretaris