Notulen buitengewone ledenvergadering 12 januari 2020

De notulen van de ALV van 12 januari zijn te bekijken bij de bestuursdocumenten onder de naam Concept notulen ALV 12 jan 2020 of via de link.