Henk Altmann erelid

Het bestuur heeft dinsdag 20 augustus 2019, Henk Altmann, benoemd tot erelid van Pallas ’67. Een deel van het bestuur is op die dag bij Henk op bezoek geweest om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en hem hiervoor het erelidmaatschap aan te bieden.

De gezondheid van Henk laat het niet toe om er een bijzondere bijeenkomst op ons clubhuis in aanwezigheid van leden aan te wijden. Zijn gezondheid laat helaas evenmin toe om te wachten tot de ledenvergadering van volgend jaar.

Henk is jarenlang bij atletiek betrokken geweest. In 1979 is hij lid geworden van Pallas. Dit lidmaatschap is tijdelijk onderbroken geweest vanwege dienstplicht in Amsterdam en een baan in Den Haag. In deze steden is hij destijds ook lid geweest van atletiekverenigingen. Hij keerde terug naar Wageningen, werd uiteraard weer lid van Pallas ’67 en vond er zijn grote liefde.

In 1988 is hij secretaris geworden, waar in die tijd het beheren van de ledenadministratie nog onder viel. Na drie jaren trad hij terug als secretaris, maar hij is doorgegaan met het beheren van de ledenadministratie. Hij vond het leuk om dit te doen en heeft het zonder onderbreking tot heel recent consciëntieus uitgevoerd. Daarmee is hij decennialang een van de steunpilaren van de verenging geweest.

Voor zijn 31 jaren lange rol als ledenadministratie, plus zijn 3 jaren als secretaris, heeft hij het erelidmaatschap toegekend gekregen.

We wensen Henk en Viola veel sterkte.

Heel erg bedankt namens heel Pallas ’67.