foto_1
foto 2
foto 3
foto leftbar

Clubhuis reservering

Clubkleding

Lid worden

Hardloopkalender

Contactpersonen

Mail ons:
  Vragen & suggesties
  Ledenadministratie
  Over deze website

Foto-albums

Youtube

Onderscheidingen

Erelid

Achternaam Voornaam Erelid sinds
Bosman Anton 1981 †
? ? ?
Dreven, van Gerrit 1981 †
Groenewegen Willem 1981
Schaik, van Jan 1981

In 2017 (het 50-jarig lustrum jaar) is Pallas ’67 begonnen om naast het Erelidmaatschap ook het Lid van Verdienste voor onze vereniging in te stellen.

Lid van Verdienste

Achternaam Voornaam LvV sinds
Adamse Paulien 2017
Altmann Henk 2017
Arendse Henk 2017
Baatsen Marcel 2017
Bekkum, van Petra 2017
Brouwer Nienke 2017
Buuren, van Michael 2017
Crum Ate 2017
Donk, van der Ad 2017
Groendijk Rob 2017
Groendijk-Wilders Nynke 2017
Groot Caroline 2017
Haer, de Lydia 2017
Haver Ruud 2017
Heide, van der Bas 2017
Hek, van der Jan Willem 2017
Hoek Gerard 2017
Hoevers Rik 2017
Hoogstra Klaske 2017
Immerzeel Jaap 2017
Immerzeel-Spaarman Marja 2017
Janssen Frans 2017
(tevens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 2017)
Jullens Rudie 2017
Kleinrensink Gerrit 2017
Kostense Piet 2017
Kraakman Arnold 2017
Mars Jan 2017
Oers, van Toos 2017
Ooijen, van Johan 2017
Oude Voshaar Els 2017
(tevens Waarderingsspeld Atletiekunie, 2013)
Pastoors Arnold 2017
Pastoors Joke 2017
Schots Arjen 2017
Soepboer Welmoed 2017
Verhaar Marjan 2017
Volker Dine 2017
Wilmink Hans 2017
Wit, de Jos 2017
Zee, van der Marina 2017
lintje

Reglement Toekenning Onderscheidingen

A.V. Pallas ‘67 kan haar waardering voor de verdiensten van leden op twee manieren officieel uitdrukken:
  1. Benoeming tot „Lid van Verdienste‟;
  2. Benoeming tot „Erelid‟ (dit wordt op een later moment ingevuld)

Ad. 1.
Met de benoeming tot „Lid van Verdienste‟ drukken de leden van A.V. Pallas ‘67 hun waardering uit voor een verenigingslid dat belangeloos jarenlang, uitzonderlijke werkzaamheden heeft verricht en/of tijd heeft geďnvesteerd ten behoeve van het functioneren van A.V. Pallas ‘67.

Voordracht

Een voordracht voor het toekennen van een onderscheiding aan een lid van A.V. Pallas ‘67 kan worden gedaan door: Een voordracht dient schriftelijk te worden gericht aan de secretaris van het bestuur. De voordracht dient gemotiveerd te zijn. De secretaris stuurt de voordracht door naar de Adviescommissie Onderscheidingen. Deze toetst de voordracht aan de criteria en stuurt het voorstel door naar het bestuur met argumentatie voor goed- of afkeuring. Indien de adviescommissie en het bestuur het voorstel afwijzen, wordt de betreffende indiener schriftelijk geďnformeerd met opgaaf van redenen voor afwijzing.

Toetsingscriteria

Lid van Verdienste

De volgende toetsingscriteria gelden als richtlijn voor het in aanmerking komen voor de benoeming tot „Lid van Verdienste‟:

Uitreiking

De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats op een door het bestuur daartoe aangewezen gelegenheid. De voorzitter van A.V. Pallas ‘67, of diens vervanger, reikt de onderscheiding uit. Bij de toekenning van het Lidmaatschap van Verdienste staan de verdiensten voor de vereniging van de desbetreffende kandidaat op een begeleidende oorkonde opgesomd.

Status van leden met een onderscheiding

Lid van Verdienste

Het „Lid van Verdienste‟ zal vermeld worden op de website van A.V. Pallas ‘67, inclusief vermelding van jaartal.

Erelid

De “Ereleden” van Pallas zullen worden vermeld op de website van A.V. Pallas ’67 met vermelding van het jaar waarin het erelidmaatschap werd toegekend (voor zover het is te achterhalen).

Aanvraagformulier Onderscheiding A.V. Pallas ‘67.

Voor wie wordt een onderscheiding aangevraagd?
NAAM:
Wat voor onderscheiding wordt aangevraagd?
(zie hiervoor de criteria in het Reglement Toekenning Onderscheidingen)
LID VAN VERDIENSTE
Geef hieronder een motivatie voor de aanvraag.
(welke vrijwilligerstaken heeft kandidaat allemaal verricht, in welke jaren/periode(s))

Aangevraagd door:
Naam:
Naam:
Naam:
Datum: